2017. szeptember 1-jén indul a PIAAC (Nemzetközi Felnõtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) felmérés Magyarországon.

2017. szeptember 1-jén indul a PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnõtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) felmérés Magyarországon, amelynek keretében 6000 felnõtt magyarországi lakos készség- és kompetenciaszintjét mérik fel a kérdezõbiztosok a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából az elkövetkezõ 8 hónap alatt.

A reprezentatív felmérés a GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú „Részvétel az OECD Felnõttek Képesség- és Kompetenciamérése Programjában (PIAAC)” elnevezésû kiemelt projekt keretében valósul meg.
A projekt célja a felnõttek készségeirõl készített eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatásban történõ részvétel, valamint az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálásának, az erre épülõ kutatásoknak, továbbá új, kompetencia alapú képzési programok kifejlesztésének elõsegítése.
A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal konzorciumi együttmûködés keretében valósítja meg. A konzorcium vezetõje a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal.

A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, Magyarország 2016-ban – a felmérés harmadik hullámában – csatlakozott a résztvevõk közé. A tervek szerint a femérést tízévenként megismétlik, hogy követhetõ legyen, hogyan változnak a felnõttek készségei országokon belül, valamint az eredmények a többi résztvevõ ország eredményeivel összehasonlíthatóak legyenek.

A PIAAC felmérést egy 1500 fõ bevonásával elvégzett módszertani tereppróba elõzte meg, amelynek célja a felmérés eszközeinek tesztelése volt. Az OECD nemzetközi elõírásainak megfelelõ tesztelést Magyarország sikeresen teljesítette.

A PIAAC felmérés az elmúlt években világszinten 33 országban zajlott le sikeresen. A fõmérés hazánkban 2017. szeptember 1-jén indul, az adatgyûjtés 8 hónapon át tart. A fõmérés során összesen 6000, tudományosan megalapozott statisztikai módszerrel véletlenszerûen kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkezõ 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit mérik fel személyesen a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából. A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdõívbõl, valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. A felmérésben történõ részvétel önkéntes és név nélküli, hatására egy átfogó, reprezentatív tájékoztatás készül a lakosság készségeirõl és kompetenciáiról.

A PIAAC felmérés elsõ eredményeit elõreláthatólag 2019-ben hozzák majd nyilvánosságra. Az eredmények 2019-re tervezett publikálása OECD által szabott korlát, amely az összes felmérésben részt vevõ országra érvényes. Az OECD elõírásai szerint az elsõ eredmények általuk történõ publikálása elõtt a résztvevõ országoknak szigorúan tilos eredményeket közölni. A PIAAC kutatás fõmérésének tisztított és összevont adatait tartalmazó adatbázisa nyilvános és kutatható lesz, az adatbázison alapuló elemzések az oktatáspolitika – különösképpen a felnõttképzés –, valamint a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak.

A GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú kiemelt projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2015. szeptember 3. és 2020. december 31. közötti idõszakban 1,1 milliárd forintból valósul meg.

A projektrõl részletesebb információk a piaac.nive.hu weboldalon találhatók.