Mélyen megrendülve értesült Nagykanizsa közössége a szomorú hírrõl, hogy hetvenkét éves korában, szeptember 4-én elhunyt dr. Gróf Bethlen István egykori MDF-es országgyûlési képviselõ, a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) volt elnöke, városunk elismert támogatója.

Dr. Gróf Bethlen István pályafutása - a történelmi Bethlen család tagjaként - Magyarországtól Ausztriáig, Németországig és az Egyesült Államokig ívelt. Hazatérése után az MDF-frakció tagjaként parlamenti képviselõ, majd különbözõ cégek vezetõségi tagja, pénzügyi szakértõ, politikai kommentátor és publicista volt.    

Bethlen István 1946. június 19-én született Kolozsváron Bethlen László jogász, országgyûlési képviselõ és Teleki Katalin gyermekeként; gróf Bethlen István egykori magyar miniszterelnök, Nagykanizsa 1935–1939 közötti országgyûlési képviselõje családjának egyik leszármazottja volt.

1963-ban Nyugat-Európába telepedett le, egyetemi tanulmányait Innsbruckban, Münchenben és Bécsben végezte, ahol közgazdasági, filozófiai és államtudományból szerzett diplomát. A német gazdasági- és bankéletben töltött be vezetõ állásokat, és egyetemen tanított. Több éven át az Egyesült Államokban élt. 1990 elején tért vissza Magyarországra.

1990-tõl 1994-ig az MDF országgyûlési képviselõje volt. Antall József miniszterelnök pénzügyi tanácsadójaként is tevékenykedett. 1991-ben a Magyar Vállalkozói Kamara társelnöki teendõit is ellátta. 1994 és 2012 között volt a Magyar Páneurópa Unió Egyesület elnöke. Az MPUE elnökeként a Nemzetközi Páneurópa Unió elnökségi tagjává is választották, de korábban a bajor CSU választási szakértõje is volt. Írásait a magyar és a nemzetközi sajtó gyakran közölte. Országjáró körútjain és külföldön számos színvonalas elõadást tartott, melyekkel a NATO-és az EU-csatlakozást jóval megelõzõen integrációnkat sikeresen szolgálta.

Dr. Gróf Bethlen István 2010 óta támogatta Nagykanizsa városát tudásával, tapasztalataival és kapcsolataival. Neki is köszönthetõ, hogy az Erzsébet téren elhelyezésre került gróf Bethlen István miniszterelnök szobra, és az õ alapító fõvédnökségével született meg a város hivatalos bálja, a Bethlen-bál.

Dr. Gróf Bethlen István emlékét tisztelettel és nagyrabecsüléssel õrizzük meg Nagykanizsán is.