Tájékoztatás a kéményseprõ-ipari szolgáltatással kapcsolatos változásokról

Tájékoztatás a kéményseprõ-ipari szolgáltatással kapcsolatos változásokról

 A kötelezõ kéményseprõ-ipari szolgáltatás 2016 -tól jelentõsen átalakult.

A gazdálkodó szervezetek székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett magántulajdonú ingatlanok esetében az ellátást Veszprém és Zala megyében is a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vette át.

 A fenti kategóriába nem tartozó ingatlanok vonatkozásában viszont megszûnt az automatikus- sormunkaszerû – ellátás.

 Ezen ingatlanok tulajdonosai megrendelés útján kötelesek gondoskodni az idõszakos kéményellenõrzések elvégeztetésérõl!

 Az elõírt ellenõrzéseket az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság által nyilvántartásba vett szolgáltatóval lehet elvégeztetni.

 Fontos kiemelni, hogy azon magántulajdonú – és nem társasházban lévõ – ingatlanok tulajdonosai is a fenti módon kötelesek eljárni, ahol egyéni vállalkozás, vagy gazdasági társaság, egyesület stb. székhelye, telephelye, fióktelepe van bejegyezve.

A zalaegerszegi székhelyû Lángõr ‘ 94 Kft. – 1994 óta kéményseprõ- ipari szolgáltatással foglalkozik, és 2016. október 1-tõl Veszprém és Zala megyék területére is hatósági bejegyzésre került gazdálkodó szervezetek ellátására jogosult kéményseprõ-ipari szolgáltatóként. A kéményseprõ-ipari szolgáltatást érintõ változásokról, szolgáltatásaikról és azok megrendelési módjáról a www.langor94.hu oldalon találhatók bõvebb információk.