Dénes Sándor (FIDESZ-KDNP)
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/332-8578
E-mail cím: denes.sandor@nagykanizsa.hu
1957-ben születtem Nagykanizsán. Négy gyermekem és egy unokám van. Feleségem: Nagy Tünde középiskolai tanár a Batthyány –gimnáziumban. 1975-ben érettségiztem a Landler Jenő Gimnáziumban, majd a Szegedi Tudományegyetemen szereztem kémia-fizika szakos tanári diplomát. Tanári pályámat a Cserháti Sándor Szakközépiskolában kezdtem, ahol 12 évig dolgoztam. 1994-től a Batthyány Lajos Gimnáziumban tanítok. 1997-1998 között Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési osztályán dolgoztam középiskolai referensként. 2000-ben „Oktatási minőségügyi manager” képzésben vettem részt. 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést kaptam. 2004-2009 között iskolánk igazgatója voltam.
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/348-7838
E-mail cím: karadi.ferenc@nagykanizsa.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/20/231-4850
E-mail cím: nandortoth@freemail.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám:
E-mail cím:
56 éves agrárüzemmérnök vagyok. 13 éves fiúgyermekemmel Nagykanizsán élek. A kiskanizsai szülői házhoz kötnek gyermekkori élményeim és életem meghatározó emlékei. Már diákkoromtól kezdődően mezőgazdasági tevékenységgel, később szőlőszaporító anyagok előállításával foglalkoztam, így továbbtanulásom is erre az irányult. 1979-ben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Nagykanizsai Karán szereztem diplomát. 1980-ban a gödöllői Agrártudományi Egyetemről műszaki tanárként kerültem ki. A Thúry György Kereskedelmi Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában gyakorlati oktatásvezetőként 3 évet tanítottam, egyidejűleg az iskola vezetésének is tagja voltam. A tanári fizetés kiegészítéseképpen fakitermeléssel és faértékesítéssel foglalkoztam a FATÉRT Gmk. keretén belül. Az idő közben megszerzett felsőfokú áruforgalmi szakvizsgával elnyertem a RÖVIKÖT nagykanizsai raktáráruházának igazgatóhelyettesi állását. Később, pályázat útján, 1987-ben Budapestre kerültem a Kőbányai Sörgyár marketing osztályvezetői állásába. A rendszerváltoztatást követően egy sörforgalmazói szerződéssel távoztam, majd megalapítottam egy sörforgalmazó céget, ami 2000-ig működött. 2000-től szellemi és fizikai alkotómunkát végeztem. 2009-től egy ingatlanirodát vezettem. Ebben az időszakban találtam rá és önkéntes munkával segítettem azt a közösséget, amely olyan gazdasági és társadalmi iránymutatást jelölt ki irányelveivel és céljainak 21 pontjával, amellyel azonosulni tudtam. Ez a szervezet a Magyarok Szövetsége. 2012-től a Türr István Képző és Kutató Intézetben dolgoztam. Jelenleg agrárvállalkozó és oktató vagyok.
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/2040-865
E-mail cím: balogh.laszlo61@chello.hu
1961-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 1971 óta lakom Nagykanizsán.

A jelenlegi Batthyány-gimnáziumban érettségiztem 1980-ban, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szereztem fizika – matematika – számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet. 1986-tól visszatértem a gyökerekhez: volt gimnáziumomban tanítok. Közben okleveles humánökológus képesítést is szereztem 1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, így a természet és a környezet védelme is közel áll hozzám.

1994 óta a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese voltam. Munkám során többször szerveztem városi szintű környezetvédelmi akciót és kulturális rendezvényeket. Így közéleti embernek is mondhatom magam. 2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést szereztem. Több civil szervezetnek vagyok tagja. Büszke vagyok sok közéleti szereplésemre. A „Pannon Tükör” kulturális folyóirat társadalmi szerkesztőbizottságának elnökeként is teszem a dolgomat 2007-től.

2009-től lettem a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója!

1998 és 2002 között önkormányzati képviselő voltam, és egyben az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát vezettem elnökként. 2002 és 2006 között ugyanezen bizottság külsős tagja voltam. 2006-tól ismét önkormányzati képviselő vagyok és ismét az OKISB (ma Humán Bizottság) elnöke (2010-ben, 2014-ben újraválasztottak). Fontos számomra, hogy a nagykanizsai református gyülekezet presbitereként is szolgálhatok 1992-től.

Főbb publikációim:

- Zemplén Győző a tudós és tanár (Fizikai Szemle, 1979/9) - humánökológiai cikksorozat a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban (1991-1995) - Nagykanizsa város és környéke környezetállapoti alapfelmérése (Nagykanizsai Honismereti Füzetek, 7/1994) - a Kanizsa Enciklopédia környezetvédelmi szócikkei (B.Z. Lapkiadó Kft., 1999) - A természet egysége – a fizika néhány kultúrtörténeti vonatkozásáról (tanulmány) (kiadta a Zala Megyei Pedagógiai Intézet, 2002) - Könyvszemle: Kovács László: Fizikusok és tanárok (Vasi Szemle, 2013/2. szám) - köszöntők, megnyitók, előszók, nekrológok, közéleti írások a helyi médiában, könyvekben

Kitüntetéseim: Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Díja (1996), „RynoLander” Díj (1996), Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány I. díja kutatói pályamunkáért (2000,2004)

Hobbim: természetjárás, olvasás, futás.

Nyelvtudásom: angol (egyetemi záróvizsga), orosz (egyetemi záróvizsga, érettségi), német (4 év gimnáziumi tanulmány).

Nős vagyok, feleségem a Batthyány-gimnázium magyar-német szakos tanára: Baloghné Harkány Judit. Két gyermekünk van: Anna pszichológus („Válaszút” Református Drogmentő Misszió) és Júlia jogász (Külgazdasági és Külügyminisztérium).


Tisztelt Választópolgár! Balogh László vagyok: tanár, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója. 1998-tól vagyok több ciklusban önkormányzati képviselő és az Oktatási, Kulturális, ifjúsági és Sport Bizottság (ma Humán Bizottság) elnöke.

A Vörösmarty u. 67-ben lakom egy családi házas környezetű 16 lakásos társasházban. Ezért is indultam az ÉK-i városrészben új képviselőjelöltként: itt élek, munkahelyemre nap mint nap gyalog és autóval erre járok. Eddigi közéleti tapasztalataimmal remélem hasznos közvetítője és sokszor megoldója tudok lenni az itt lakók problémáinak.

Együttműködésemet ajánlom mindenkinek; különösen azoknak, akik keresztény, nemzeti és kanizsai értékek mellett állnak ki. Hiszek abban, hogy Kanizsa értünk szépül.

Ígérem, hogy továbbra is gyakran tartok fogadóórát; nyilvános a mobiltelefonszámom és az internetcímem. Tisztelettel ajánlom a választók figyelmébe hozzáértésemet és tisztességemet a szolgálat hangsúlyozásával.

Elsődleges célom az ÉK-i városrész meglévő értékeinek megvédése és továbbfejlesztése. A 2. számú választókerület (5., 6., 7., 8. szavazókör) legyen még esztétikusabb! Képviselői „12 pontom”: 1. A lakótelepi környezet játszóeszközeinek, kerti bútorainak, zöldterületeinek karbantartása, fejlesztése! A közterületek fokozottabb takarítása!
2. Út- és járdarekonstrukciók bőven történjenek!
3. A lakótelepi házak felújításának további támogatása!
4. A közbiztonság további növelése a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésével!
5. A város É-D-i közlekedésének javítása!
6. A kerékpáros közlekedés körülményeinek további fejlesztése!
7. A parkolási lehetőségek javítása!
8. Kanizsa természeti, építészeti, közösségi értékeinek: az ún. „kanizsaikumoknak” különös odafigyeléssel való megbecsülése!
9. A volt Thury-sportpálya területén sportkomplexum létrehozása! A Mészáros Lázár utca környékén játszótér-sportudvar létrehozása!
10. Intézmény-felújítások! Az oktatás, a kultúra és a sport területeinek összehangolt működtetése! A kultúra önmagán túlmutató érték!
11. A megélhetési körülmények javítása, közvetítés a munkahely-keresésben, a térségi gondolkodás fejlesztése!
12. Együttműködési „iszony” helyett együttműködő viszonyokat a városba!


Balogh László

igazgató – Batthyány Lajos Gimnázium

a 2. számú nagykanizsai választókerület képviselője a FIDESZ-KDNP támogatásával
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/70/373-4062
E-mail cím: gybedo@gmail.com
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/573-5574
E-mail cím: bizzer (kukac) upcmail (pont) hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/70/509-3149
E-mail cím: drerdoslaszlo@hotmail.com
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/9573-374
E-mail cím: fodugyvi@t-online.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/371-9613
E-mail cím: gabris.jacint (kukac) gmail.com
Nagykanizsán születtem és nőttem fel. Feleségemmel Kiskanizsán lakunk. Ötgyermekes, pedagóguscsaládból származom. Több diplomám és szakmai végzettségem van. 2004-től a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban dolgozom, mint középiskolai tanár, illetve 2008-tól két évig az iskolavezetés tagjaként, szakmai igazgatóhelyettes voltam. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán oktattam külső óraadóként több évig. Szaktanácsadóként, szakértőként számos területen (tanügyigazgatás, informatika, könyvtártudomány, szakképzés, minőségirányítás, gazdálkodás, jog, stb.) tevékenykedek, több országos szervezetnek is tagja vagyok. Számos pályázat írásában, lebonyolításában is részt vettem és veszek. 2010 októberétől önkormányzati képviselőként dolgozom egy jobb és élhetőbb Nagykanizsa érdekében.
Gábris Jácint honlapja
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/284-8756
E-mail cím: gyalokai.zoltan@zalavolan.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/640-8671
E-mail cím: horvath.jacint@gmail.com
ÖNÉLETRAJZ

Iskolák


Felsőoktatás
2001-2004 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, mérnökközgazdász, vállalatgazdasági szakirány (levelező képzés)

1995-2000 “Szent István” Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet, Gödöllő, környezetgazdálkodási agrármérnök, területi tervezés szakirány

Középiskola
1991-1995 Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

Egyéb képzés
2003. Nemzetközi Bankárképző Központ ZRt., Budapest, „A Strukturális Alapok felhasználásának gyakorlata”
2001. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, “EU-konform agrártámogatási rendszer” (8 hét)

Nyelvismeret


- Német középfokú „C” típusú nyelvvizsga
- Angol társalgási/tárgyalási szintű ismerete

Szakmai tapasztalatok


2011. 03-tól SWH Consulting Kanizsa Tanácsadó Kft.
tulajdonos, ügyvezető

2007. 11-tól Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

2003. 08-tól Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
stratégiai tervező munkakör (2007. márciusától cégvezető)

2001. 01 – 2003. 07. Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési
Társulása / vidékfejlesztési menedzser, munkaszervezet vezető

1999. 09 – 2000. 12. Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési
Társulása / vidékfejlesztési program tervezője, megbízási jogviszonyban

Számítástechnikai ismeretek


- MS Word, MS Excel, MS PowerPoint felhasználói szintű ismerete és alkalmazása
- Internet / e-mail (Internet Explorer, Netscape Navigator, MS Outlook)
- ArcView (GIS) térinformatikai szoftver alkalmazása

Egyéb


- „B” kategóriás jogosítvány

Hobby, érdeklődési kör


- Sport (vívás, futás, vitorlázás), környezetvédelem

Kitüntetés


- Pro Régió díj – miniszteri kitüntetés, 2010.
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/368-2826
E-mail cím: jerausekistvan@freemail.hu
Vagyonnyilatkozat:
Telefonszám: +36/30/301-8185
E-mail cím: szmarta25@hotmail.com
Szakmai önéletrajz

1964-ben születtem Nagykanizsán. A Landler Jenő Gimnáziumban érettségiztem 1982-ben. 2014-ben végeztem a Pannon Egyetem MBA képzésén okleveles közgazdászként, alapdiplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem. Német középfokú nyelvvizsgám mellett két felsőfokú szakképesítéssel is rendelkezem: mérlegképes könyvelő és humánerőforrás menedzser oklevelem van.

Két gyermekem Budapesten él, fiam a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnök informatikus végzettséget, lányom a Pécsi Tudományegyetemen szerzett közgazdász diplomát, majd mérlegképes könyvelő oklevelet.

2011. óta dolgozom a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezeténél, a Nagykanizsai területi szervezet vezetőjeként.
A közéletben való részvétel, a másokkal együtt, másokért, városunkért tenni akarás régen megfogalmazódott bennem.
2002-ben külső bizottsági tagként kezdtem az önkormányzati munkával való ismerkedést, a Szociális és Egészségügyi Bizottságban.
2006-ban a keleti városrészben kaptam bizalmat az ott élőktől az önkormányzati képviselői munkához. A Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett 2008-ban a Pénzügyi Bizottság munkájába is bekapcsolódtam.
2010. óta a belváros egyik képviselőjeként dolgozom a testületben.

Politikai és közéleti tevékenységemet mindig a szakmaiság, az erkölcsi tisztaság, az egyenesség, az együttműködési készség, a megfontolt döntések jellemezték. Ezt a szellemiséget tudom felajánlani Önöknek az elkövetkezőkben is.

Ahhoz, hogy a vállalt feladatomat a választókerületemben lakók megelégedésére tudjam végezni, feltétlenül számítok az itt élők segítségére: a megoldásra váró problémák felvetésére, elvárásaik, véleményeik, ötleteik megfogalmazására, az „együttgondolkodásra”. Tisztelettel várom Önöket képviselői fogadóóráimon, minden hónap első hétfőjén 17 – 18 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. Telefonon vagy e-mailen is állok rendelkezésükre, a 0630/301-8185-ös mobilszámon, illetve a szmarta25@hotmail.com vagy a szolosi.marta@fidesz.hu e-mail címeken.
Megválasztott önkormányzati képviselő: Dr. Erdős László

 • Alkotmány út teljes közterület
 • Bakónaki út teljes közterület
 • Borkő út teljes közterület
 • Diófa utca teljes közterület
 • Durgó Katalin utca teljes közterület
 • Egerszegi út teljes közterület
 • Förhénc hegy teljes közterület
 • Kalász utca teljes közterület
 • Lovarda utca teljes közterület
 • Magvető utca teljes közterület
 • Napsugár utca teljes közterület
 • Öregförhénc út teljes közterület
 • Újförhénc út teljes közterület
 • Virághegyi út teljes közterület
 • Boróka utca teljes közterület
 • Felsoerdei erdészlak utca teljes közterület
 • Felsőerdő utca teljes közterület
 • Forrás utca teljes közterület
 • Förhénc utca teljes közterület
 • Gesztenyés utca teljes közterület
 • Herkules utca teljes közterület
 • Inkey Boldizsár utca teljes közterület
 • Kámáncs puszta lakóház teljes közterület
 • Kámáncsi erdészlak teljes közterület
 • Kertész utca teljes közterület
 • Lazsnak utca teljes közterület
 • Majorkert utca teljes közterület
 • Őz utca teljes közterület
 • Szálfa utca teljes közterület
 • Szarvas utca teljes közterület
 • Vadalmás utca teljes közterület
 • Vadrózsa utca teljes közterület
 • Garay utca 1-11 B páratlan házszámok
 • Hársfa utca teljes közterület
 • Ifjúság utca teljes közterület
 • Lámpagyár utca teljes közterület
 • Magyar utca 124-től folyamatos házszámok
 • Űrhajós utca teljes közterület
 • Akácfa utca teljes közterület
 • Bethlen Gábor utca teljes közterület
 • Cserfő hegy teljes közterület
 • Cserfő út teljes közterület
 • Dózsa György utca 1 - 95/A. páratlan házszámok
 • Dózsa György utca 2 –114. páros házszámok
 • Egry József utca teljes közterület
 • Garay utca páros házszámok
 • Kinizsi utca 74-től páros házszámok
 • Kinizsi utca 91-től páratlan házszámok
 • Nyírfa utca teljes közterület
 • Sikátor utca teljes közterület
Megválasztott önkormányzati képviselő: Balogh László

 • Bedő Albert utca teljes közterület
 • Belus József utca teljes közterület
 • Bolyai János utca teljes közterület
 • Csáktornya utca teljes közterület
 • Dózsa sportpálya teljes közterület
 • Dózsa György utca 097 – 107. páratlan házszámok
 • Dózsa György utca 114/A. - 132/A. páros házszámok
 • Erkel Ferenc utca teljes közterület
 • Fáy András utca teljes közterület
 • Gábor Áron utca teljes közterület
 • Halvax utca teljes közterület
 • Kanizsay Dorottya utca teljes közterület
 • Kinizsi utca 38 – 72. páros házszámok
 • Kinizsi utca 51 – 85. páratlan házszámok
 • Lendva utca teljes közterület
 • Mészáros Lázár utca teljes közterület
 • Petőfi Sándor utca 39-től páratlan házszámok
 • Petőfi Sándor utca 48-tól páros házszámok
 • Sugár út 39-től páratlan házszámok
 • Sugár út 52-től páros házszámok
 • Takarék utca teljes közterület
 • Virág Benedek utca teljes közterület
 • Berzsenyi Dániel utca 1/A. – 12/B. folyamatos házszámok
 • Jókai utca teljes közterület
 • Rákóczi utca 25-től páratlan házszámok
 • Rákóczi utca 30-tól páros házszámok
 • Sugár út 25 –37. páratlan házszámok
 • Sugár út 40 - 50 páros házszámok
 • Vörösmarty utca teljes közterület
 • Balaton utca teljes közterület
 • Berzsenyi Dániel utca 14/A. – 14/B. páros házszámok
 • Honvéd utca teljes közterület
 • Huszti György tér teljes közterület
 • Madách Imre utca teljes közterület
 • Petőfi Sándor utca 1 – 37. páratlan házszámok
 • Petőfi Sándor utca 2 – 46. páros házszámok
 • Toldi Miklós utca teljes közterület
 • Attila utca teljes közterület
 • Platán sor páratlan házszámok
 • Rózsa utca 2 – 8/C. páros házszámok
Megválasztott önkormányzati képviselő: Szőlősi Márta Piroska

 • Kórház utca teljes közterület
 • Platán sor 8-tól páros házszámok
 • Teleki utca 1 - 09/A, B páratlan házszámok
 • Teleki utca 2 – 66. páros házszámok
 • Batthyány utca teljes közterület
 • Csengery út 9- 43/A. páratlan házszámok
 • Csengery út 10/A. – 40. páros házszámok
 • Herman Ottó utca teljes közterület
 • Kisfaludy Sándor utca 10-től páros házszámok
 • Kisfaludy Sándor utca 17-től páratlan házszámok
 • Kossuth Lajos tér teljes közterület
 • Ligeti utca teljes közterület
 • Bajza utca teljes közterület
 • Eötvös tér teljes közterület
 • Fő út 13-tó. páratlan házszámok
 • Fő út 16-tól páros házszámok
 • Hunyadi utca teljes közterület
 • Kálvin tér teljes közterület
 • Kölcsey utca teljes közterület
 • Platán sor 4-4 folyamatos házszámok
 • Rozgonyi utca 18-tól páros házszámok
 • Rozgonyi utca 29-től páratlan házszámok
 • Széchenyi tér teljes közterület
 • Csengery út 1 – 7. páratlan házszámok
 • Csengery út 2 – 8. páros házszámok
 • Deák Ferenc tér teljes közterület
 • Erzsébet tér teljes közterület
 • Fő út 1 – 11. páratlan házszámok
 • Fő út 2 – 14. páros házszámok
 • Katona József utca teljes közterület
 • Múzeum tér teljes közterület
 • Rozgonyi utca 1 – 27. páratlan házszámok
 • Rozgonyi utca 2 – 16. páros házszámok
 • Sugár út 1 – 7. páratlan házszámok
 • Sugár út 2 – 12. páros házszámok
 • Zrínyi Miklós utca 41/A-tól folyamatos házszámok
Megválasztott önkormányzati képviselő: Jerausek István

 • Bagolai sor utca teljes közterület
 • Kaán Károly utca teljes közterület
 • Levente utca teljes közterület
 • Mária utca teljes közterület
 • Őrház utca teljes közterület
 • Sánci utca teljes közterület
 • Semmelweis utca teljes közterület
 • Szekeres József utca teljes közterület
 • Táncsics tér teljes közterület
 • Tavasz utca teljes közterület
 • Thury György utca teljes közterület
 • Búzavirág utca teljes közterület
 • Csokonai utca teljes közterület
 • Ibolya utca teljes közterület
 • Muskátli utca teljes közterület
 • Pipacs utca teljes közterület
 • Táborhely utca teljes közterület
 • Téglagyári utca teljes közterület
 • Teleki utca 11/A-tól páratlan házszámok
 • Teleki utca 76-tól páros házszámok
 • Alsó Szabadhegyi út teljes közterület
 • Besenyő utca teljes közterület
 • Bikavér út teljes közterület
 • Boroskupa út teljes közterület
 • Cseresznyés utca teljes közterület
 • Dongás út teljes közterület
 • Ezerjó út teljes közterület
 • Felső Szabadhegyi út teljes közterület
 • Felsőfakosi út teljes közterület
 • Harmat utca teljes közterület
 • Hegybíró utca teljes közterület
 • Hegyhát út teljes közterület
 • Ilona utca teljes közterület
 • Irsai út teljes közterület
 • József Attila utca teljes közterület
 • Kanyar utca teljes közterület
 • Kápolnás út teljes közterület
 • Kaposvári út teljes közterület
 • Kilátói út teljes közterület
 • Kövidinka út teljes közterület
 • Látóhegy lakóház teljes közterület
 • Látóhegyi út teljes közterület
 • Lopótök út teljes közterület
 • Nagyrécsei vasútállomás teljes közterület
 • Oportó út teljes közterület
 • Othelló út teljes közterület
 • Pásztor utca teljes közterület
 • Rizling út teljes közterület
 • Szabadhegy utca teljes közterület
 • Szabadhegy teljes közterület
 • Szürkebarát út teljes közterület
 • Tersánczky utca teljes közterület
 • Új Élet utca teljes közterület
 • Zengõ út teljes közterület
 • Bagoly utca teljes közterület
 • Bánom teljes közterület
 • Barátgödöri út teljes közterület
 • Csalogány köz teljes közterület
 • Édenkert út teljes közterület
 • Fülesbagoly utca teljes közterület
 • Hegyalja út teljes közterület
 • Kenyérkúti út teljes közterület
 • Kerekalja út teljes közterület
 • Keresztfai út teljes közterület
 • Kis Éden út teljes közterület
 • Kisbagolai hegy teljes közterület
 • Kisbagolai út teljes közterület
 • Kishegyi út teljes közterület
 • Kútvölgyi út teljes közterület
 • Látóhegy teljes közterület
 • Nagybagolai hegy teljes közterület
 • Nagybagolai út teljes közterület
 • Pontyos út teljes közterület
 • Présház út teljes közterület
 • Puttonyos út teljes közterület
 • Rigó út teljes közterület
 • Romlottvári út teljes közterület
 • Szent György út teljes közterület
 • Szentgyörgyvári hegy teljes közterület
 • Szőlősgazda út teljes közterület
 • Szőlőskert utca teljes közterület
 • Vaspálya sor teljes közterület
 • Damjanich utca teljes közterület
 • Dankó utca teljes közterület
 • Sandi utca teljes közterület
Megválasztott önkormányzati képviselő: Bedő György

 • Dózsa György utca 109 – 117. páratlan házszámok
 • Dózsa György utca 134-től páros házszámok
 • Irtás utca teljes közterület
 • Kisberki utca teljes közterület
 • Postakert utca teljes közterület
 • Kodály Zoltán utca teljes közterület
 • Liszt Ferenc utca 4-től folyamatos házszámok
 • Dózsa György utca 119/A-tól páratlan házszámok
 • Hevesi Sándor utca páros házszámok
 • Récsei utca teljes közterület
 • Rózsa utca 17-17. folyamatos házszámok
 • Zemplén Győző utca 1/A. – 4/D. folyamatos házszámok
 • Liszt Ferenc utca 1 – 3/E. folyamatos házszámok
 • Rózsa utca 10 – 12. páros házszámok
 • Rózsa utca 11 – 15/A. páratlan házszámok
Megválasztott önkormányzati képviselő: Bizzer András

  Kazanlak körút 9 – 11/D. páratlan házszámok Rózsa utca 14-től páros házszámok Rózsa utca 19-től páratlan házszámok
  Kazanlak körút 1/A. – 7/D. páratlan házszámok Kazanlak körút 2/A. – 2/D. páros házszámok Munkás utca páratlan házszámok
  Bartók Béla utca teljes közterület Hevesi Sándor utca páratlan házszámok Rózsa utca 1 – 5. páratlan házszámok
Megválasztott önkormányzati képviselő: Gyalókai Zoltán

 • Kazanlak körút 12/A-tól páros házszámok
 • Zemplén Győző utca 5/A-tól folyamatos házszámok
 • Péterfai utca teljes közterület
 • Városkapu körút 4/A – 16/D. páros házszámok
 • Kazanlak körút 4 – 10/D. páros házszámok
 • Városkapu körút 2 – 2/D. páros házszámok
 • Városkapu körút páratlan házszámok
Megválasztott önkormányzati képviselő: Karádi Ferenc

 • Ady Endre utca 30, 32-től folyamatos házszámok
 • Babóchay utca teljes közterület
 • Bősze Kálmán köz teljes közterület
 • Csányi László utca teljes közterület
 • Csengery út 44 - 80/C. páros házszámok
 • Csengery út 45 – 83. páratlan házszámok
 • Határőr utca teljes közterület
 • Maort utca teljes közterület
 • Olaj utca teljes közterület
 • Papp Simon sétány teljes közterület
 • Szemere utca teljes közterület
 • Tripammer Gyula utca teljes közterület
 • Vasút utca teljes közterület
 • Vécsey utca teljes közterület
 • Csengery út 82/A-tól páros házszámok
 • Csengery út 87-tól páratlan házszámok
 • Erdész utca teljes közterület
 • Kassa utca teljes közterület
 • Máv vasúti őrház teljes közterület
 • Potyli malom teljes közterület
 • Só utca teljes közterület
 • Sörgyár utca teljes közterület
 • Tárház utca teljes közterület
 • Wlassics utca teljes közterület
 • 113.Sz. őrház teljes közterület
 • 68.sz. őrház teljes közterület
 • 70/A.sz. őrház teljes közterület
 • Barka köz teljes közterület
 • Bocskai István utca teljes közterület
 • Gárdonyi utca teljes közterület
 • Hóvirág utca teljes közterület
 • Mátyás király utca teljes közterület
 • Mórichelyi út teljes közterület
 • Mórichelypuszta teljes közterület
 • Patak köz teljes közterület
 • Szentendrei utca teljes közterület
 • Szentgyörgyvári utca teljes közterület
 • Teleki Blanka utca teljes közterület
 • Bem József utca teljes közterület
 • Csiky Gergely utca teljes közterület
 • Dr. Marek József utca teljes közterület
 • Hősök tere teljes közterület
 • Iskola utca teljes közterület
 • Kápolna tér teljes közterület
 • Kiss János utca teljes közterület
 • Krúdy Gyula utca teljes közterület
 • Miklósfa utca teljes közterület
 • Nagy Lajos utca teljes közterület
 • Nagykerteki út teljes közterület
 • Parkerdő utca teljes közterület
 • Pityer utca teljes közterület
 • Szaplányos út teljes közterület
 • Veres Péter utca teljes közterület
Megválasztott önkormányzati képviselő: Tóth Nándor

 • Ady Endre utca 1 – 27. folyamatos házszámok
 • Király utca 1 – 29/C. páratlan házszámok
 • Király utca 2-től páros házszámok
 • Kisfaludy Sándor utca 1/A – 15. páratlan házszámok
 • Kisfaludy Sándor utca 2 – 8. páros házszámok
 • Nagyváthy utca teljes közterület
 • Szent Imre utca teljes közterület
 • Vár utca teljes közterület
 • Zárda utca teljes közterület
 • Zrínyi Miklós utca 7/A - 40/A. folyamatos házszámok
 • Arany János utca teljes közterület
 • Báthory utca teljes közterület
 • Kalmár utca teljes közterület
 • Kazinczy Ferenc utca teljes közterület
 • Kinizsi utca 2 - 34/E. páros házszámok
 • Kinizsi utca 3 - 47/A. páratlan házszámok
 • Király utca 31-től páratlan házszámok
 • Királyi Pál utca teljes közterület
 • Magyar utca 2 – 16. folyamatos házszámok
 • Május 1. utca teljes közterület
 • Muraközi utca teljes közterület
 • Sabján Gyula utca teljes közterület
 • Sugár út 11 – 23. páratlan házszámok
 • Sugár út 14 – 38/A. páros házszámok
 • Vásár utca teljes közterület
 • Bornemissza Gergely utca teljes közterület
 • Cserfa utca teljes közterület
 • Dobó István utca teljes közterület
 • Fenyő utca teljes közterület
 • Haladás utca teljes közterület
 • Halis István utca teljes közterület
 • Kőrisfa utca teljes közterület
 • Nagyrác utca teljes közterület
 • Pivári utca teljes közterület
 • Szigeti utca teljes közterület
 • Tőzike utca teljes közterület
 • Állami erdészház teljes közterület
 • Törökvári utca teljes közterület
 • Vöröshegyi utca teljes közterület
Megválasztott önkormányzati képviselő: Dénes Sándor

 • Árpád utca teljes közterület
 • Corvin utca teljes közterület
 • Magyar utca 17 – 123. folyamatos házszámok
 • Rákóczi utca 1 – 23. páratlan házszámok
 • Rákóczi utca 2 – 28. páros házszámok
 • Alsótemető utca teljes közterület
 • Bába utca teljes közterület
 • Bajcsy-Zsilinszky út 1 - 14/A. folyamatos házszámok
 • Felsőtemető utca teljes közterület
 • Jakabkúti utca teljes közterület
 • Kisrác utca teljes közterület
 • Munkácsy Mihály utca teljes közterület
 • Pápai utca teljes közterület
 • Ráckert utca teljes közterület
 • Varasdi utca 1 – 43. páratlan házszámok
 • Varasdi utca 2 – 58. páros házszámok
 • Bajcsai út teljes közterület
 • Bajcsy-Zsilinszky út 15 - 64/A. folyamatos házszámok
 • Berek köz utca teljes közterület
 • Hajgató Sándor utca teljes közterület
 • Homokkomáromi utca teljes közterület
 • Kismező utca teljes közterület
 • Őrtorony utca teljes közterület
 • Szent Flórián tér teljes közterület
 • Szent Rókus utca teljes közterület
 • Templom tér teljes közterület
 • Tornyos köz utca teljes közterület
 • Varasdi utca 45-től páratlan házszámok
 • Varasdi utca 60-tól páros házszámok
 • Zsigárdi köz utca teljes közterület
 • Bajcsy-Zsilinszky út 65-től folyamatos házszámok
 • Cigány utca teljes közterület
 • Gördövényi utca teljes közterület
 • Hunyadi tér teljes közterület
 • Kossuth Lajos utca teljes közterület
 • Körmös utca teljes közterület
 • Malomkerti utca teljes közterület
 • Március 15. tér teljes közterület
 • Rozmaring utca teljes közterület
 • Szepetneki út teljes közterület